• car

توضیحات

اموال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است :

1-خط موبایل به شماره 09124144986 به مبلغ 62/000/000 ریال

2- خط موبایل به شماره 09126540072 به مبلغ 55/000/000 ریال

3- خط موبایل به شماره 09126651668 به مبلغ 47/000/000 ریال

4- خط موبایل به شماره 09120641260 به مبلغ 22/000/000 ریال

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

196285

استان برگزاری

کرج

قیمت :

2,500,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه