مزایده تاور هشت تن و 18 دستگاه کلایمر در شرکت تعاونی مشهد(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 196243
استان برگزاری : مشهد
قیمت : مخفی
تصویر2
تاریخ انتشار : 1399/12/21
مهلت شرکت تا : 1399/12/26

مزایده تاور هشت تن و 18 دستگاه کلایمر در شرکت تعاونی مشهد


پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.