}


مزایده خودروی سواری ال 90 مدل 1396 به رنگ مشکی(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 196234
استان برگزاری: یزد
قیمت : 210,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/12/20
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
خودروی مذکور اتاق ظاهرا سالم و موتور روشن شد و سپر جلو خوردگی دارد و خط و خش بروی درب عقب و گلگیر عقب راست موجود می باشد ولاستیکها دارای 65 درصد آج می باشند و گلگیر عقب چپ کمی تورفتگی دارد و دارای مورد توقیف دیگری نیز می باشد و قسمتی از قیمت خودرو به مبلغ 800/000/000 ریال مستثنیات دین محسوب گردیده است و خودروی مذکور طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 2/100/000/000 ریال ارزیابی گردیده..............
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودروی پراید رنگ : نقره ای مدل : 90

مزایده 29 دستگاه اتوبوس با مشخصات مندرج در جدول پیوست

مزایده خودروی پراید رنگ : قهوه ای مدل : 91

مزایده پراید هاچ بک به شماره پلاک ایران64-222 ص49 مدل 1386 به رنگ مسی

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.