مزایده خودرو وانت مزدا مدل 89 خاکستری(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 196207
استان برگزاری : تهران
قیمت : 121,000,000 تومان
تصویر2
تاریخ انتشار : 1399/12/20
مهلت شرکت تا : 1400/01/15
مزایده خودرو وانت مزدا مدل 89 خاکستری-رنگ سقف ودرب موتور مات و کدر گردیده. قطعات تزئینی و صندلی ها درحد مدل-سپرجلو و عقب خوردگی دارد- ماشین درحالت خاموش خاموش بازدید شد. سوئیچ نبود ، لاستیک ها: 50% ، باعنایت به مراتب معروضه و شرایط کلی خودرو قیمت پایه مزایده ای مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال معادل یکصد و بیست میلیون تومان برآورد می گردد. مزایده در تاریخ روز 1400/01/15 از ساعت 8:00 الی 9:00 .......................
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.