مزایده پراید 132 مدل 1390(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 196198
استان برگزاری : اصفهان
قیمت : 55,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/12/20
مهلت شرکت تا : 1400/01/18
مزایده پراید 132 مدل 1390
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.