}


مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید 141 رنگ سفید1389 (سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 196192
استان برگزاری: مرکزی
قیمت : 40,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/12/20
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید 141 رنگ سفید1389 -سینی عقب پشت دیاق سپر خوردگی دارد – وضعیت لاستیکها 50 درصد – وضعیت تودوزی – مناسب – وضعیت – شیشه ها سالم – وضعیت فنی و موتوری در حالت خاموش 10 درصد تعمیرات منظور گردید . خودرو فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث میباشد . قابل تردد و حرکت میباشد . ارزش و قیمت روز خودرو در زمان بازدید بمبلغ چهارصد میلیون ریال ارزیابی و تعیین میگردد . درمورخ 1400/1/18رأس ساعت 9 صبح ازطريق مزايده درمحل د...... مي شود وقيمت مندرج اعلامي كه براساس نظريه كارشناسي بوده قيمت پايه محسوب ومزايده ازم...................................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودرو بنز E200 رنگ : زرد مدل : 1979

مزایده خودرو وانت نیسان رنگ : آبی مدل : 88

مزایده خودرو وانت پیکان رنگ : سفید مدل : 93

مزایده خودروی پژو پارس رنگ : نقره ای مدل : 85

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.