• car

توضیحات

مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید 141 رنگ سفید1389 -سینی عقب پشت دیاق سپر خوردگی دارد – وضعیت لاستیکها 50 درصد – وضعیت تودوزی – مناسب – وضعیت – شیشه ها سالم – وضعیت فنی و موتوری در حالت خاموش 10 درصد تعمیرات منظور گردید . خودرو فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث میباشد . قابل تردد و حرکت میباشد . ارزش و قیمت روز خودرو در زمان بازدید بمبلغ چهارصد میلیون ریال ارزیابی و تعیین میگردد . درمورخ 1400/1/18رأس ساعت 9 صبح ازطريق مزايده درمحل د...... مي شود وقيمت مندرج اعلامي كه براساس نظريه كارشناسي بوده قيمت پايه محسوب ومزايده ازم...................................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

196192

استان برگزاری

مرکزی

قیمت :

40,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه