مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید 141 رنگ سفید1389 (سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 196192
استان برگزاری: مرکزی
قیمت : 40,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/12/20
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید 141 رنگ سفید1389 -سینی عقب پشت دیاق سپر خوردگی دارد – وضعیت لاستیکها 50 درصد – وضعیت تودوزی – مناسب – وضعیت – شیشه ها سالم – وضعیت فنی و موتوری در حالت خاموش 10 درصد تعمیرات منظور گردید . خودرو فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث میباشد . قابل تردد و حرکت میباشد . ارزش و قیمت روز خودرو در زمان بازدید بمبلغ چهارصد میلیون ریال ارزیابی و تعیین میگردد . درمورخ 1400/1/18رأس ساعت 9 صبح ازطريق مزايده درمحل د...... مي شود وقيمت مندرج اعلامي كه براساس نظريه كارشناسي بوده قيمت پايه محسوب ومزايده ازم...................................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودرو پراید دوگانه سوز نقره ای متالیک مدل 1387
مزایده کمپرسی سیستم آمیکو تیپ M1929D
مزایده وانت سیستم پیکان تیپ 1600NJ مدل 1384
مزایده پژو تیپ پارس TU5 مدل 1396

برچسب ها: مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید پراید 141 رنگ سفید

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.