مزایده اتومبيل سواری پراید 131SE مدل 95 رنگ سفید(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

تصویر

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 196081
استان برگزاری: تبریز
قیمت : 65,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/12/16
مهلت شرکت در مزایده : 1399/12/27
شرح آگهی مزایده:
مزایده اتومبيل سواری پراید 131SE مدل 95 رنگ سفید - به بالاترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شد و كليه هزينه هاي قانوني به عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول خواهد شد وضعیت ظاهری خودرو طبق نظر کارشناس وضعیت اتاق سالم - داشبورد سالم صندلی و تودوزی :سالم تجهیزات سالم نقایض ظاهری -ندارد تایرها : نیاز به 2 حلقه لاستیک میباشد .( لازم بذکر است برابر ماده 136 آیین نامه اصلاحی اجرای اسناد رسمی شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و درصورتی که ظرف مهلت مقرر ،مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت ؛عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد.).............
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

آگهی های مشابه

مزایده خودروی سواری سایپا تیپ تیبا به رنگ اصلی خاکستری مدل 96
مزایده وانت نیسان رنگ : آبی مدل : 80 در شهر مراغع
مزایده خودروی پژو تیپ 405GLX-XU7 به رنگ خاکستری متالیک مدل 1394
مزایده خودروی سواری سایپا تیپ 131SE به رنگ سفید روغنی مدل 1393