• car

توضیحات

مزایده اتومبيل سواری پراید 131SE مدل 95 رنگ سفید - به بالاترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شد و كليه هزينه هاي قانوني به عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول خواهد شد وضعیت ظاهری خودرو طبق نظر کارشناس وضعیت اتاق سالم - داشبورد سالم صندلی و تودوزی :سالم تجهیزات سالم نقایض ظاهری -ندارد تایرها : نیاز به 2 حلقه لاستیک میباشد .( لازم بذکر است برابر ماده 136 آیین نامه اصلاحی اجرای اسناد رسمی شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و درصورتی که ظرف مهلت مقرر ،مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت ؛عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد.).............

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

196081

استان برگزاری

تبریز

قیمت :

65,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه