}


مزایده سیستم پژو PARS-XU7، CNG کارخانه ، مدل 93، رنگ سفیدروغنی(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 196078
استان برگزاری: زنجان
قیمت : 133,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/12/16
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده سیستم پژو PARS-XU7، CNG کارخانه ، مدل 93، رنگ سفیدروغنی-بر اساس بازدید و رویت مرئی و به استناد نتیجه کارشناسی به عمل آمده ، وسیله مورد کارشناسی دارای وضعیت کارکرده و در حال کار و نسبت به مدل آن با استهلاک طبیعی می باشد. خودروی فوق از ساعت 9:00 الي 12:00 روز چهارشنبه مورخ 1399/12/27 ، در اداره اجرای اسناد رسمی زنجان ، واقع در زنجان ، خیابان کارگر ( صفا ) ، کوچه شهید گنج خانلو ، از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ پایه ... ... ریال شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي و به شرح ذیل به فروش خواهد رسید : شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی طی یک فقره چک تضمینی به حساب سپرده ثبت با شناسه ملی 14007196437 ، و حضور خریدار و یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است....................................................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودرو پژو پارس RARS-XU7، مدل1395رنگ سفيد روغني

مزایده خودرو پراید SE131 به شماره انتظامی 20-412 س 65 مدل 1397 به رنگ سفید

مزایده خودرو رانا رنگ : قهوه ای مدل : 94

مزایده خودرو پژو 206 هاچ بک مدل 1382 به رنگ نقره ای متالیک

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.