• car

توضیحات

مزایده سیستم پژو PARS-XU7، CNG کارخانه ، مدل 93، رنگ سفیدروغنی-بر اساس بازدید و رویت مرئی و به استناد نتیجه کارشناسی به عمل آمده ، وسیله مورد کارشناسی دارای وضعیت کارکرده و در حال کار و نسبت به مدل آن با استهلاک طبیعی می باشد. خودروی فوق از ساعت 9:00 الي 12:00 روز چهارشنبه مورخ 1399/12/27 ، در اداره اجرای اسناد رسمی زنجان ، واقع در زنجان ، خیابان کارگر ( صفا ) ، کوچه شهید گنج خانلو ، از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ پایه ... ... ریال شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي و به شرح ذیل به فروش خواهد رسید : شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی طی یک فقره چک تضمینی به حساب سپرده ثبت با شناسه ملی 14007196437 ، و حضور خریدار و یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است....................................................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

196078

استان برگزاری

زنجان

قیمت :

133,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه