مزایده سیستم پژو PARS-XU7، CNG کارخانه ، مدل 93، رنگ سفیدروغنی(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

تصویر

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 196078
استان برگزاری: زنجان
قیمت : 133,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/12/16
مهلت شرکت در مزایده : 1399/12/27
شرح آگهی مزایده:
مزایده سیستم پژو PARS-XU7، CNG کارخانه ، مدل 93، رنگ سفیدروغنی-بر اساس بازدید و رویت مرئی و به استناد نتیجه کارشناسی به عمل آمده ، وسیله مورد کارشناسی دارای وضعیت کارکرده و در حال کار و نسبت به مدل آن با استهلاک طبیعی می باشد. خودروی فوق از ساعت 9:00 الي 12:00 روز چهارشنبه مورخ 1399/12/27 ، در اداره اجرای اسناد رسمی زنجان ، واقع در زنجان ، خیابان کارگر ( صفا ) ، کوچه شهید گنج خانلو ، از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ پایه ... ... ریال شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي و به شرح ذیل به فروش خواهد رسید : شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی طی یک فقره چک تضمینی به حساب سپرده ثبت با شناسه ملی 14007196437 ، و حضور خریدار و یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است....................................................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

آگهی های مشابه

مزایده (شرکت صنعتی) 2 دستگاه خودرو شامل: وانت دو کابین مزدا مدل 87 سمند مدل 90
مزایده خودروی سواری پيکان به شماره پلاک انتظامی 87-792س97 مدل 1379 به رنگ سفيد
مزایده خودروی پژو 206 رنگ : سفید مدل : 99
مزایده کامیون کمپرسی آمیکو تیپ M1929D ، ظرفیت 19 تن ، 6 سیلندر