مزایده شش دانگ یک مجموعه کارگاهي شرکت چرم سازي(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 196066
استان برگزاری: کهگیلویه
قیمت : 1,550,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/12/16
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
شش دانگ یک مجموعه کارگاهي شرکت چرم سازي حبيب مشتمل بر يک واحد ساختمان مسکوني به مساحت 250 دويست و پنجاه مترمربع ، يک انباري به مساحت 250 دويست و پنجاه مترمربع ، سالن اصطبل به مساحت 640 ششصد و چهل ، آبشخور و آخور و بهاربند به مساحت تقريبي 800 هشتصد مترمربع ، ساختمان نگهباني با کاربري مسکوني به مساحت 210 دويست و ده مترمربع ، دو فقره حوضچه هاي آب ، يک هکتار عرصه که همگي با پلاک 434/166 يکصد و شصت و شش فرعی از چهارصد و سي و چهار اصلی واقع در بخش 26 فارس بویراحمد علیا یاسوج که ذیل ثبت شماره 7167 صفحه 312 دفترجلد 45 بنام مظفر عباسپور ده برآفتاب ثبت و سند صادر گردیده واقع در : یاسوج .........................................
ششدانگ یک سازه کارگاهی واقع در آدرس فوق الاشار مشتمل بر 1- ساختمان مسکونی یک طبقه با زیربنای تقریبی 250 متر مربع با مصالح بنایی دیوار 40 سانتی، درب و پنجره فلزی، نما اندود سیمانی، طاق ضربی ایزوگام شده و جداره های داخلی سفید کاری با یک متر سرامیک و با احتساب سرویس بهداشتی بیرونی.

2- انباری با ارتفاع تقریبی 3 و دهانه 10 متری به مساحت تقریبی 250 مترمربع به کیفیت مصالح مصرفی شامل دیوار بلوک سیمانی و ستونها آهن دوبل به همراه مهاربندی جانبی و سقف ورق (پلیت) آهن کشی شده و پی سنگی و درب ورودی فلزی با دهانه 4 متر به ارتفاع تقریبی 1/5 متر..........................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

چانگهه ، تيپ: 1020CH،رنگ :نقره اي-آبي- متاليك مدل: 1392
مزایده اتومبيل سواري پژو پارس
مزایده جیپ سواری تیپ صحرا رنگ مشکی
مزایده خودروسواري پرايد 111 مدل 1393با توجه به سيستم و تيپ مدل خودرو رنگ، سفيد

برچسب ها: شش دانگ یک مجموعه کارگاهي

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.