}


مزایده شش دانگ هاچ بک سیستم پژو206 تیپ 3TU مدل 86به رنگ سفید روغنی(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 196063
استان برگزاری: گیلان
قیمت : 66,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/12/16
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده شش دانگ هاچ بک سیستم پژو206 تیپ 3TU مدل 86به رنگ سفید روغنی - وضعیت لاستیکها تا 50% کارایی دارد. جفت پلاک و پلاکت مشخصات و شماره های موتور و شاسی فابریک و اصالت آن مورد تایید میباشد. خودروی فوق طبق نظریه مورخه 99/06/29کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ... ریال ارزیابی گردیده است. فاقد بیمه بیمه شخص ثالث میباشد .خودروی فوق متعلق به محسن صبرکار که در قبال طلب آقای پیمان سحر خیز بابت سند رهنی 36279-98/07/10 دفترخانه 137 ....که از طریق مزایده به فروش میرسد . مزایده در روز چهارشنبه مورخه99/12/27 از ساعت 9 الی 12 ظهر د....... برگزار خواهد شد . مزایده خودروی فوق از مبلغ.........................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده گیلان پراید رنگ : سفید مدل : 83

مزایده کامیونت ون (نیسان زامیاد) به شماره انتظامی 155س37-ایران56 مدل 1388 به رنگ آبی

مزایده وانت پیکان مدل 1387 تیپ i 1600به رنگ سفید

مزایده کامیونت ون (نیسان زامیاد) مدل 1388 به رنگ آبی

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.