مزایده ششدانگ کارخانه بمساحت 50 / 4337 متر(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

تصویر

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 196057
استان برگزاری: تبریز
قیمت : 5,000,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/12/15
مهلت شرکت در مزایده : 1399/12/27
شرح آگهی مزایده:
ششدانگ کارخانه بمساحت 50 / 4337 متر

گزارش ارزیابی هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ششدانگ عرصه و اعیان پلاک فوق الذکر با عرصه به مساحت 50 / 4337 متر مربع که اعیانی های قابل استفاده موجود در ملک شامل محوطه سازی و تعدادی ساختمان می باشد که بطور میانگین قدمتی در حدود 20 سال داشته که شامل سالن تولید اصلی و انبارهای داخلی و آزمایشگاه و سایر فضاهای وابسته با مجموع مساحت تقریبی 910 متر مربع و ساختمان اداری و نگهبانی با مساحت تقریبی 322 متر مربع و ساختمان انباری با مجموع مساحت تقریبی 157 متر مربع که اسکلت اصلی ساختمان های مذکور غالبا از نوع فلزی و نیمه فلزی بوده و نمای ساختمان های نیز از نوع آجرماشینی 5 سانتی زرد رنگ می باشد در هریک از ساختمان های مذکور با توجه به نوع استفاده نازک کاری نسبتا مناسبی نیز انجام شده است و کفسازی ها ( اعم از کفسازی سنگی و سرامیکی و موزاییکی ) و کاشیکاری سرویس های بهداشتی ، اجرای سنگ کف پله ها ّگچ و خاک و سفیدکاری دیوارها و سقف ّرنگ آمیزی و نقاشی ،نصب درب و پنجره های فلزی و سیم کشی ها و لوله کشی ها و غیره با کیفیت نسبتا متوسطی اجرا شده است و پیرامون عرصه ملک با مصالح بنایی پی سازی و دیوار کشی شده است و ملک کاملا محصور می باشد . قسمتی از فضای محوطه نیز جدول کشی شده و بصورت باغچه و فضای سبز می باشد و در فضاهای پیرامون ساختمان ها نیز پس از تسطیح و گلاژ بستر،زیرسازی های لازمه انجام و کفسازی بتنی انجام شده است و با توجه به نوع و قدمت بناها و کمیت و کیفیت مصالح استفاده شده در آنها ارزش اعیانی های موصوف با ملحوظ نمودن ارزش محوطه سازی و سایر سازه های موجود در ملک اعم از مخزن فاضلاب و حوض سرد کن مجموعا برابر پنجاه میلیارد ریال و نیز انشعابات شامل ...................................................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

آگهی های مشابه

مزایده خودروی سواری سایپا تیپ تیبا به رنگ اصلی خاکستری مدل 96
مزایده وانت نیسان رنگ : آبی مدل : 80 در شهر مراغع
مزایده خودروی پژو تیپ 405GLX-XU7 به رنگ خاکستری متالیک مدل 1394
مزایده خودروی سواری سایپا تیپ 131SE به رنگ سفید روغنی مدل 1393