}


مزایده ششدانگ يك واحد آپارتمان واقع در طبقه اول(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)


مزایده ششدانگ يك واحد آپارتمان واقع در طبقه اول(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)
Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 196045
استان برگزاری: کرمانشاه
قیمت : 320,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/12/14
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده ششدانگ يك واحد آپارتمان واقع در طبقه اول - پلاك فوق به مساحت 110/55 متر مربع در طبقه اول با قدمت حدوداً بیش از پانزده سال و داراي انشعابات آب وبرق وگاز،اسکلت ساختمان فلزی سقف تیرآهن وطاق ضربی، نمای داخلی سفید کاری ونقاشی ،کف سرامیک،درب وپنجره ها از پروفیل آهن، درب های داخلی چوبی ،سیستم گرمایشی بخاری گازی ، سیستم سرمایشی کولر ابی ،دو خوابه دارای بالکن اختصاصی وبا حق استفاده از مشاعات ومشترکات وبقدرالسهم از عرصه طبق قانون نحوه تملک آپارتمانها وآیین نامه اجرایی آن با حدود ومشخصات ذیل "شمالا" اول به طول 8/20 درب ودیواریست به بهار خواب اختصاصی دوم به طول 1/50 متر دیوار به راه پله اشتراکی شرقا" اول بطولهای 7/67 متر و4/10 متر درب ودیوار به راه پله اشتراکی دوم به طول 1/50 متر دیوار پیشرفته به فضای خیابان جنوبا" به طول 10/94 متردیواروپنجره پیشرفته به فضای خیابان غربا" اول به طول 95 سانتی متر که پیشرفتگی به فضای پیاده رو است دوم به طول 5/40 متر وسوم به طول 4/68 متر دیوار به دیوار پلاک214- اصلی کف وروی سقف طبقه همکف پشت بام مشاعی است كه برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالک مي باشد، پلاك فوق از ساعت 9 الي 12 روزدوشنبه مورخ 1399/12/25 در اداره ثبت اسناد واملاک..... از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ سه میلیاردو یکصدو هفتادو شش میلیون و یکصد هزار ريال شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شود..............
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

لیفان 620 رنگ : سفید مدل : 90

خودرو BYD NEW F3 رنگ : سفید مدل : 97

مزایده بانک صادرات خودرو پژو پارس خاکستری رنگ مدل 1391

وانت زامیاد رنگ : آبی مدل : 97

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.