مزایده یکدستگاه سواری سیتروئن سی 5 مدل 2007رنگ سفید(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 196042
استان برگزاری : تهران
قیمت : 260,000,000 تومان
تصویر2
تاریخ انتشار : 1399/12/14
مهلت شرکت تا : 1399/12/26

مزایده یکدستگاه سواری سیتروئن سی 5 مدل 2007رنگ سفید -نوع و سیستم و رنگ و پلاک انتظامی و پلیت شاسی زیر شیشه با اسناد مطابقت دارد خودرو از قسمت جلو و گلگیر جلو و چپ تصادف داشته و مورد بازسازی قرار گرفته است گلگیر عقب چپ صدمه دیده است لاستیک های چرخها 50 % آج دارند خودرو دنده اتوماتیک است . و خودرو مذکور با مشخصات و توصیفات فوق به مبلغ 2/600/000/000 ريال (دو میلیارد و ششصد میلیون ريال ) ارزیابی گردیده و........................

پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.