مزایده دوازده دستگاه کامیون کمپرسی و تراکتور و بیل بکهو در لرستان(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 195973
استان برگزاری : لرستان
قیمت : مخفی
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/12/11
مهلت شرکت تا : 1399/12/17

مزایده دوازده دستگاه کامیون کمپرسی و تراکتور و بیل بکهو در لرستان

کامیون کمپرسی آمیکو - قیمت کارشناسی 135 میلیون

کامیون کمپرسی آمیکو - قیمت کارشناسی 125 میلیون

کامیون کمپرسی آمیکو - قیمت کارشناسی 135 میلیون

کامیون کمپرسی آمیکو - قیمت کارشناسی 115 میلیون

بیل بکهو لودر کشویی هیدرولیک کابین دار - قیمت کارشناسی 150 میلیون

بیل بکهو لودر کشویی هیدرولیک کابین دار - قیمت کارشناسی 140 میلیون

بیل بکهو لودر کشویی هیدرولیک کابین دار - قیمت کارشناسی 150 میلیون

تراکتور سالم (دراج رفسنجان) و یک دستگاه تریلر چهار چرخ - قیمت کارشناسی 125 میلیون

تراکتور سالم (دراج رفسجان) - قیمت کارشناسی 100 میلیون

کمپرسی نیسان - قیمت کارشناسی 50 میلیون

کمپرسی نیسان - قیمت کارشناسی 55 میلیون

کامیونت زامیاد z24f زباله کش - قیمت کارشناسی 40 میلیون

پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.