}


مزایده پژو پارس مدل1393، به رنگ سفید وروغنی(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195964
استان برگزاری: تبریز
قیمت : 176,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/12/11
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده پژو پارس مدل1393، به رنگ سفید وروغنی - توسط کارشناس منتخب مورد ارزیابی قرار گرفته است و برابر گزارش مورخه 1398/08/22 کارشناس رسمی دادگستری خودرو مذکور بغیر از (صندوق عقب) در اثر تصادف شدید از قسمتهای جلو و سمت چپ بدنه و قطعات زیرین وداخل بصورت مچاله در آمده و موتور از خودرومنفک و قطعات جانبی و متصل در محفظه موتور نیز موجود نمی باشد ودر کل از حیز انتفاع خارج و در اثر توقف طولانی مدت در پارکینگ قطعات باقیمانده هم زنگ زده ولاستیکها صاف وفرسوده می باشد، علیهذا ششدانگ خودروی مذکور برابر نظریه کارشناسی فوق الذکر به مبل....................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودرو پژو تیپ 206SD-TU5 به رنگ سفید مدل 1395

مزایده یک دستگاه جیپ مدل : 61

مزایده خودرو یک دستگاه پراید مدل : 85

مزایده خودرو پژو تیپ پارس به شماره انتظامی 814ن27- ایران /28 ،مدل ،1400رنگ سفید

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.