• car

توضیحات

مزایده يك دستگاه اتومبيل سواری سایپا سفید روغنی تیپ 131 sx مدل 90 دارای بیمه تا دیماه 1400 می باشد و شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضورخریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند.........

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

195955

استان برگزاری

لرستان

قیمت :

51,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه