مزایده اتومبيل سواری پراید SE131 به رنگ سفید1394 (سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 195949
استان برگزاری : خراسان رضوی
قیمت : 73,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/12/11
مهلت شرکت تا : 1399/12/27
مزایده اتومبيل سواری پراید SE131 به رنگ سفید1394 -تعلق به آقای محمود زنگنه كه طبق نظر كارشناس رسمي به مبلغ 730000000 ريال ارزيابي شده، از ساعت 9 الي 12 مورخ 1399/12/27.....................
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.