مزایده آزرا گرنجور 2012با 138,000 کیلومتر کارکرد

Auctioneer
مزایده گذار: ****0911171
Auction-code
کد مزایده: 195940
استان برگزاری: گلستان
قیمت : 1,200,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/12/11
مهلت تا : تمام شده است

شرح آگهی مزایده:
آزرا گرنجور 2012با 138,000 کیلومتر کارکرد-ماشین فوق العاده سالم درحد و بیرنگ بدون لیسه گیری با رادار ماساژور ایربگ زانو و اتوهلد ترمز دستی برقی قیمت پیشنهادی فروشنده : یک میلیارد و هشتصد میلیون تومانبرچسب ها: مزایده آزرا گرنجور 2012 ماشین فوق العاده سالم ایربگ زانو و اتوهلد ترمز دستی

متقاضی محترم: ایران مزایده یک بستر واسط است و هیچ مسئولیتی در قبال خرید و فروش خودرو و ملک شما برعهده نمی گیرد ، برای شرکت در مزایده در سایت اشتراک بگیرید