• مزایده خودروی هاچ بک رنو SAVDERO(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

توضیحات

مزایده خودروی هاچ بک رنو SAVDERO -دستگاه خودروی هاچ بک رنو SANDERO - بشماره شهربانی 918ق96 ایران 16 با مشخصات ذیل واقع در قم پارکینگ سینامتعلق به آقای محمدجواد خانمرادي بازداشت گردیده و از طریق مزایده به فروش می رسد:
مشخصات فنی خودرو بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری:
خودروی هاچ بک رنو SANDERO - بشماره شهربانی 918ق96 ایران 16- مدل 1395 - رنگ سفید - شماره شاسی: NAPBSRBYVG1007039 - شماره موتور : k4MA690-W155714
خصوصیات بدنه:
اتومبیل آماده بکار ودارای بیمه نامه شخص ثالث معتبر تا تاریخ 1400/07/03 میباشد. کارکردکیلومتر 97371 میباشد و سپرجلو وعقب کمی خط وخش دارد و لحاظ گردید.

کارشناس رسمی دادگستری جناب آقای علیرضا هاشمی خودروی مذکور را به مبلغ 2/445/000/000 ریال (دو میلیاردو چهار صدو چهل وپنج میلیون ریال معادل دویست چهل وچهار میلیون ....................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

195931

استان برگزاری

قم

قیمت :

244,000,000 تومان
آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه