مزایده خودروی هاچ بک رنو SAVDERO(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

تصویر

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195931
استان برگزاری: قم
قیمت : 244,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/12/10
مهلت شرکت در مزایده : 1399/12/26
شرح آگهی مزایده:
مزایده خودروی هاچ بک رنو SAVDERO -دستگاه خودروی هاچ بک رنو SANDERO - بشماره شهربانی 918ق96 ایران 16 با مشخصات ذیل واقع در قم پارکینگ سینامتعلق به آقای محمدجواد خانمرادي بازداشت گردیده و از طریق مزایده به فروش می رسد:
مشخصات فنی خودرو بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری:
خودروی هاچ بک رنو SANDERO - بشماره شهربانی 918ق96 ایران 16- مدل 1395 - رنگ سفید - شماره شاسی: NAPBSRBYVG1007039 - شماره موتور : k4MA690-W155714
خصوصیات بدنه:
اتومبیل آماده بکار ودارای بیمه نامه شخص ثالث معتبر تا تاریخ 1400/07/03 میباشد. کارکردکیلومتر 97371 میباشد و سپرجلو وعقب کمی خط وخش دارد و لحاظ گردید.

کارشناس رسمی دادگستری جناب آقای علیرضا هاشمی خودروی مذکور را به مبلغ 2/445/000/000 ریال (دو میلیاردو چهار صدو چهل وپنج میلیون ریال معادل دویست چهل وچهار میلیون ....................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

خرید اشتراک ماهانه (به صرفه)

آگهی های مشابه

مزایده پژو 207-I - TU5 بشماره انتظامی 524 ن 97 ایران 16
مزایده پژو 206 رنگ : نقره ای مدل : 93
وانت پیکان رنگ : سفید مدل : 93
مزایده خودروی پژو 206 TU5 رنگ : سفید مدل : 97 زیر قیمت بازار