}


مزایده خودروی هاچ بک رنو SAVDERO(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195931
استان برگزاری: قم
قیمت : 244,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/12/10
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده خودروی هاچ بک رنو SAVDERO -دستگاه خودروی هاچ بک رنو SANDERO - بشماره شهربانی 918ق96 ایران 16 با مشخصات ذیل واقع در قم پارکینگ سینامتعلق به آقای محمدجواد خانمرادي بازداشت گردیده و از طریق مزایده به فروش می رسد:
مشخصات فنی خودرو بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری:
خودروی هاچ بک رنو SANDERO - بشماره شهربانی 918ق96 ایران 16- مدل 1395 - رنگ سفید - شماره شاسی: NAPBSRBYVG1007039 - شماره موتور : k4MA690-W155714
خصوصیات بدنه:
اتومبیل آماده بکار ودارای بیمه نامه شخص ثالث معتبر تا تاریخ 1400/07/03 میباشد. کارکردکیلومتر 97371 میباشد و سپرجلو وعقب کمی خط وخش دارد و لحاظ گردید.

کارشناس رسمی دادگستری جناب آقای علیرضا هاشمی خودروی مذکور را به مبلغ 2/445/000/000 ریال (دو میلیاردو چهار صدو چهل وپنج میلیون ریال معادل دویست چهل وچهار میلیون ....................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده اتومبیل ( نوبت 1 ) در قم

مزایده یک دستگاه اتومبیل مگان مدل 1391 به رنگ مشکی

مزایده خودروی پژو 405 نقره ای متالیک دوگانه سوز مدل 1386

مزایده 5 دستگاه خودروی سواری پژو 405

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.