مزایده یک دستگاه سواری سایپا 131 sx به مدل 90رنگ سفید روغنی(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 195910
استان برگزاری : خوزستان
قیمت : 50,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/12/10
مهلت شرکت تا : 1399/12/27
مزایده یک دستگاه سواری سایپا 131 sx به مدل 90رنگ سفید روغنی - وضعیت ظاهری تودوزی سالم دارای روکش و کفی و لاستیک ها 70 درصد شیشه ها به غیر از شیشه جلو سالم و خوب آیینه ها سالم چراغها سالم و وضعیت ظاهری خوب و شیشه جلو شکسته و گلگیر جلو سمت چپ احتیاج به صافکاری و رنگ جزیی دارد راهنماهای داخل سپر جلو سمت چپ و راست را ندارد و سپر عقب خط دارد و خودرو دارای بیمه نامه شخص ثالث تا تاریخ 1400/04/19 و بیمه بدنه تا تاریخ 1400/02/08 می باشد . به علت قفل بودن درب ها امکان بازدید فنی از موتور و کیلومتر کارکرد میسر نبود . که در اهواز پارکینگ شهید معقولی روبروی دوربرگردان و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 500/000/000 ریال ارزیابی شده و قطعیت یافته است ، از ساعت 9 الی 12 مورخ 1399/12/27........................
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.