• car

توضیحات

وضعیت ظاهری خودرو : ششدانگ یکدستگاه خودروی سواری زانتیا به شماره انتظامی 46 - 557 ل 59 مدل 1385 رنگ نوک مدادی متالیک به شماره موتور 0613233 به شماره شاسی 1512285147046 که خودروی مزبور دارای اتاق سالم - لاستیک ها در حدود 75 درصد - چراغ جلوراست شکسته - فاقد .....سیستم پخش صوتی - موتور روشن و به ظاهر سالم بوده - وضعیت بیمه شخص ثالث نا معلوم میباشد. اتومبیل مورد بازداشت موضوع پرونده کلاسه 9902176 شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی رشت طبق نظر مورخ 99/11/12 كارشناس رسمي به مبلغ 1/500/000/000 ريال ارزيابي شده...............

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

195907

استان برگزاری

گیلان

قیمت :

155,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه