}


مزایده يك دستگاه تویوتا اف جی کروزر مدل 2012، 8 سیلندر(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195901
استان برگزاری: شيراز
قیمت : 50,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/12/10
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده يك دستگاه تویوتا اف جی کروزر مدل 2012، 8 سیلندر - وضعیت موتور : سالم بدون سابقه تصادف ، دارای خش و خط ریز متعلق به آقای ایمان رضایی که در تاریخ 1399/04/15 در پارکینگ .....ی گردیده و طبق نظریه مورخ 1399/10/23 کارشناس رسمي دادگستری به مبلغ بیست و شش میلیارد و پانصد میلیون ريال ارزيابي شده، از ساعت 9 الي 12مورخ 1399/12/25روز دوشنبه.................................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودرو سوزوکی ویتارا نوک مدادی به شماره انتظامی 651 ب 44 ایران 63

مزایده خودرو پراید رنگ : قرمز مدل : 84

مزایده خودرو پژو 206 SD TU5 رنگ : سفید مدل : 97

مزایده وانت نیسان به شماره 359 ق 21 ایران 93 مدل 83

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.