مزایده یکدستگاه خودرو پیکان 1600 به رنگ سفید روغنی مدل 78دو گانه سوز(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

تصویر

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195886
استان برگزاری: کرمان
قیمت : 23,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/12/09
مهلت شرکت در مزایده : 1399/12/24
شرح آگهی مزایده:
مزایده یکدستگاه خودرو پیکان 1600 به رنگ سفید روغنی مدل 78دو گانه سوز -
در لحظه بازدید چراغ جلوی راست شکسته و نیاز به تعویض دارد ، اتاق خودرو فوق بغیر از سقف بقیه قسمتها رنگ دارند ، لاستیک ها مجموعا 30 در صد سالم هستند ، بعلت بسته بودن دربها و عدم وجود سوئیچ بازدید موتور و گیر بکس میسر نشد بنظر میرسد سالم هستند ، با توجه به اینکه در تاریخ 1399/04/17 در پارکینگ توقیف شده باطری نیاز به تعویض میباشد خودرو فوق دو گانه سوز غیر کارخانه میباشد ، روکش صندلیها مستهلک و نیاز به تعویض میباشد ، فوق از نظر بدنه از وضعیت ظاهری متوسطی برخوردار بود ، لاستیک ها مستعمل ، از نظر داخلی وضعیت متوسطی داشت .

مبلغ ارزیابی :

با توجه به شرح بازدید مندرج در بند ب مبلغ ارزیابی و قیمت پایه وسیله فوق جهت شرکت در مزایده عمومی در وضعیت کنونی بازار معاملات به مبلغ 230.000.000 ریال ( بیست و سه میلیون تومان )...............................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

آگهی های مشابه

مزایده موتورسیکلت ولگا VL150 رنگ : آبی مدل : 90
مزایده خودرو پیکان 1600 مدل 1383 به شماره انتظامی ایران 75- 74 ص 433
مزایده خودروی تیگو 5 رنگ : سفید مدل : 96
مزایده خودروی پراید جی تی ایکس آی رنگ سفید مدل 1398شمسی بنزین سوز