• car

توضیحات

مزایده خودروی سواری سیستم پراید 132بنزینی مدل 90رنگ سفید روغنی -صورت جلسه توصیف اجمالی به شماره وارده 139905018581007908 -99/11/28 مامور اجرای ثبت رشت اتومبیل فوق الذکر با مشخصات فوق برنگ سفید روغنی مدل 1390 کارکرد خودرو 175633 کیلومتر ودارای بیمه نامه شخص ثالث بوده باسوخت بنزین وچهارحلقه لاستیک که دارای چهل درصد آج درسطح اتکا میباشدبادوعدد آینه بغل ودوعدد برف پاک کن منصوب بوده وآنتن چراغ جلووراهنماهای جلو وعقب سالم بوده وداخل خودروو صندلی ها سالم میباشدخودروی مذکور بنابه درخواست بستانکار درهمان مکان پارکینگ واقع در رشت..........................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

195880

استان برگزاری

گیلان

قیمت :

55,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه