مزایده خودروی سواری سیستم پراید 132بنزینی مدل 90رنگ سفید روغنی(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

تصویر

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195880
استان برگزاری: گیلان
قیمت : 55,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/12/09
مهلت شرکت در مزایده : 1399/12/25
شرح آگهی مزایده:
مزایده خودروی سواری سیستم پراید 132بنزینی مدل 90رنگ سفید روغنی -صورت جلسه توصیف اجمالی به شماره وارده 139905018581007908 -99/11/28 مامور اجرای ثبت رشت اتومبیل فوق الذکر با مشخصات فوق برنگ سفید روغنی مدل 1390 کارکرد خودرو 175633 کیلومتر ودارای بیمه نامه شخص ثالث بوده باسوخت بنزین وچهارحلقه لاستیک که دارای چهل درصد آج درسطح اتکا میباشدبادوعدد آینه بغل ودوعدد برف پاک کن منصوب بوده وآنتن چراغ جلووراهنماهای جلو وعقب سالم بوده وداخل خودروو صندلی ها سالم میباشدخودروی مذکور بنابه درخواست بستانکار درهمان مکان پارکینگ واقع در رشت..........................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

آگهی های مشابه

مزایده خودروی دانگ فنگ به شماره انتظامی 94 ل169 ایران 50 مدل 1396 به رنگ سفید
مزایده خودروی سواری پرايد SE131 مدل 1398 برنگ سفيد
مزایده خودروی پژو تیپ 405 جی ال ایکس آی مدل 1389 به رنگ نقره ای متالیک
مزایده خودرو پراید به شماره انتظامی 583س 51سری پلاک ایران76مدل 1384 برنگ نقره ای متالیک