}


مزایده خودروی سواری سیستم پراید 132بنزینی مدل 90رنگ سفید روغنی(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)


مزایده خودروی سواری سیستم پراید 132بنزینی مدل 90رنگ سفید روغنی(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)
Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195880
استان برگزاری: گیلان
قیمت : 55,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/12/09
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده خودروی سواری سیستم پراید 132بنزینی مدل 90رنگ سفید روغنی -صورت جلسه توصیف اجمالی به شماره وارده 139905018581007908 -99/11/28 مامور اجرای ثبت رشت اتومبیل فوق الذکر با مشخصات فوق برنگ سفید روغنی مدل 1390 کارکرد خودرو 175633 کیلومتر ودارای بیمه نامه شخص ثالث بوده باسوخت بنزین وچهارحلقه لاستیک که دارای چهل درصد آج درسطح اتکا میباشدبادوعدد آینه بغل ودوعدد برف پاک کن منصوب بوده وآنتن چراغ جلووراهنماهای جلو وعقب سالم بوده وداخل خودروو صندلی ها سالم میباشدخودروی مذکور بنابه درخواست بستانکار درهمان مکان پارکینگ واقع در رشت..........................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

پژو پارس رنگ : مشکی مدل : 83

خودروي سمند به شماره انتظامی 253ب17 سری پلاک ایران56مدل 1385 برنگ بژ

سواري لندرور مدل 1367

پژو206 به شماره انتظامی 583س25 سری پلاک ایران76مدل 1383 برنگ نقره اي

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.