مزایده يك دستگاه اتومبيل سواری پراید 132 مدل: 90(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 195871
استان برگزاری : کرمانشاه
قیمت : 52,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/12/09
مهلت شرکت تا : 1399/12/25
مزایده يك دستگاه اتومبيل سواری پراید 132 مدل: 90 - رنگ نقره ای ، وضعیت خودرو : اموتور و گیربکس خودرو نیاز به سرویس دارد ولی سالم است وضعیت لاستیک ها: لاستیک مناسب و در حدود هفتاد درصد آج است ، وضعیت بدنه و اطاق : اطاق سالم ولی دارای چند لکه رنگ شدگی جزیی می باشد. وضعیت تودوزی : مناسب است ، وضعیت سوخت رسانی: تک سوز و بنزینی است. با توجه به وضعیت خودرو ارزش قینت پایه با توجه به عرف بازار به میزان 520/000/000 ریال معادل پنجاه و دو میلیون تومان ارزيابي ش......................................
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.