مزایده وانت و کامیون بنز در نهاوند (سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 195856
استان برگزاری : همدان
قیمت : مخفی
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/12/07
مهلت شرکت تا : 1399/12/20

مزایده وانت و کامیون بنز در نهاوند (سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.