مزایده سواري ام وی ام تیپ X22-MT ،هاچ بک به رنگ سفید(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 195823
استان برگزاری : تبریز
قیمت : 280,000,000 تومان
تصویر2
تاریخ انتشار : 1399/12/05
مهلت شرکت تا : 1399/12/20
مزایده سواري ام وی ام تیپ X22-MT ،هاچ بک به رنگ سفید-کارشناسی رسمی دادگستری بدنه خودرو سالم و دنده دستی میباشد وعاج لاستیک در حدود 60 درصد میباشند و خودرو تا تاريخ 1399/02/24 داراي بيمه نامه شخص ثالث بشماره 2101/8143/99/131 نزد شرکت بيمه دانا بوده و برابر اعلام اداره راهوار ف . انتظامی استان آذربایجان شرقی تحت رهن شرکت خودرو سازی مدیران خودرو می باشد................
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.