مزایده سه دانگ يك دستگاه کامیون ولوو تیپ FHPC24-4x2(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195814
استان برگزاری: گلستان
قیمت : 4,000,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/12/05
مهلت شرکت در مزایده : 1399/12/25
شرح آگهی مزایده:
مزایده سه دانگ يك دستگاه کامیون ولوو تیپ FHPC24-4x2 -سیستم ولوو FH500 ( اف اج پانصد) مدل 1397 ( یکهزار و سیصد و نود و هفت) رنگ سفید تعداد سیلندر شش نوع سوخت گازوئیل تعداد محور 2 ( دو) تعداد چرخ 6 ( شش) شماره موتور D13760004C2A ( دی سیزده هفتاد و شش صفر صفر صفر چهار سی دو ای) وضعیت موتور روشن شماره شاسی NADRG30A5gt947387 ( ان ای دی آر جی سی ای پنج جی تی نهصد و چهل و هفت - سیصد و هشتاد و هفت) به شماره پلاک ملی 59 ایران 841 ع 66 ( پنجاه ونه ایران هشتصد و چهل و یک ع شصت و شش ) بنابر گزارش کارشناس وضعیت لاستیکها مستعمل وضعیت کلی وسیله روشن آماده سه دانگ متعلق به جمشید شکری فرزند حسین كه طبق نظر كارشناس رسمي ششدانگ کامیون، کله (دماغ) تریلر 36/500/000/000 ريال ( سی و شش میلیارد و پانصد میلیون ریال) و یدک 3/500/000/000 ( سه میلیارد و پانصد میلیون ریال) کله و یدک جمعا 40/000/000/000 ریال ( چهل میلیارد ریال)........................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

آگهی های مشابه

مزایده خودروي سواري سايپا 131 بشماره انتظامي 69 ايران 255 ط 43
مزایده خودروی سواری سمند ای اف سون مدل 1396
مزایده خودروی پراید 132 مدل 1389 به شماره انتظامی ایران 69 – 484ص68
مزایده یک دستگاه ماشین پژو پارس TU5 شهرداری