• car

توضیحات

مزایدهسایپا تیپ131SL به رنگ سفید -کارشناس رسمي دادگستری لاستیکهای خودرو جلو 40درصد آج سالم و عقب مستعمل بوده و سپر عقب شکسته و آثار تصادف بازسازی شده در پهلوی خودرو مشاهده گردید و خودرو دوگانه سوز سی ان جی غیر فابریک کارخانه می باشد و خودرو تا تاريخ 1399/06/06 داراي بيمه نامه شخص ثالث بشماره 2101/5016/98/21481 نزد شرکت بیمه دانا مي باشد و ششدانگ خودرو با وضعیت موصوف و برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری.....................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

195766

استان برگزاری

تبریز

قیمت :

63,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه