}


مزایده سایپا تیپ131SL به رنگ سفید(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195766
استان برگزاری: تبریز
قیمت : 63,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/12/04
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایدهسایپا تیپ131SL به رنگ سفید -کارشناس رسمي دادگستری لاستیکهای خودرو جلو 40درصد آج سالم و عقب مستعمل بوده و سپر عقب شکسته و آثار تصادف بازسازی شده در پهلوی خودرو مشاهده گردید و خودرو دوگانه سوز سی ان جی غیر فابریک کارخانه می باشد و خودرو تا تاريخ 1399/06/06 داراي بيمه نامه شخص ثالث بشماره 2101/5016/98/21481 نزد شرکت بیمه دانا مي باشد و ششدانگ خودرو با وضعیت موصوف و برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری.....................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده فروش 2 دستگاه خودرو ......مرحله دوم

مزایده خودرو پژو تیپ 206SD-TU5 به رنگ سفید مدل 1395

مزایده یک دستگاه جیپ مدل : 61

مزایده خودرو یک دستگاه پراید مدل : 85

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.