مزایده پراید ساخت سایپا 131ex رنگ نوک مدادی مدل 1392(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195760
استان برگزاری: کرمان
قیمت : 42,500,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/12/04
مهلت شرکت در مزایده : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده پراید سایپا 131ex رنگ نوک مدادی مدل 1392 -به شماره انتظامی ایران 75-885 ب 62 که طبق نظر كارشناس رسمي به مبلغ 420000000 ريال(چهل و دو میلیون تومان) ارزيابي شده متعلق به آقاي متعهد: مسعود جان آقائي ، از ساعت 9 الي 12 روز سه شنبه مورخ 1399/12/19 واقع در ... مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ 420000000 ریا...............
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده سواری پراید سایپا142 به رنگ سفید روغنی مدل 1390
مزایده ششدانگ محصوره واقع در رفسنجان
مزایده خودروی پژو 206 تیپ 2 مدل 1391 رنگ سفید
مزایده ودرو رانا مدل 1393به رنگ قرمزسیر

برچسب ها: مزایده پراید سایپا 131ex پراید سایپا 131ex مزایده ای

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.