مزایده خودرو سواری پیکان 1600آی(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195721
استان برگزاری: مشهد
قیمت : 8,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/12/02
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده خودرو سواری پیکان 1600آی - وضعیت ظاهری و فنی خودرو فاقد سوئیچ و دربها توسط نیروی انتظامی پلمپ گردیدیه است و اطاق بدنه دارای خوردگی سرتا سر بدنه اتاق -گلگیر جلو راست سقف-دربها جلو وعقب چپ و داشبورد دارای ترک خوردگی و صندلی و تودوزی مندرس و موتور به علت نبودن سوئیچ و پلمپ درب موتور امکان روشن کردن مقدور نشد و تایرها مستهلک و درجه 30درصد و خطر عقب راست به سپر جلو آینه بغل چپ دارای خوردگی.در صورت برابری مشخصات بازدید با سوابق شماره گذاری و سالم بودن ارکان اصلی و تکمیل بودن مدارک و اسناد و نبودن منعی دو خرید و فروش و واگذاری حقیقی و حقوقی و نبودن در رهن با دارا بودن حداقل چهار ماه اعتبار بیمه نامه و بدون احتساب هزینه پارکینگ و دیون ارزش خودرو 80/000/000ریال معادل هشت میلیون تومان ارزیابی گردیده اس..............................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

آپارتمانی دو خوابه به مساحت 80.97 مترمربع
یکباب منزل مسکونی سه طبقه به مساحت 329 متر
مزایده یک باب آپارتمان مسکونی واقع در طبقه همکف به مساحت 276 مترمربع
یکدستگاه خودرو سواری پراید مدل 1381 به رنگ سفید شیری

برچسب ها: مزایده خودرو سواری پیکان 1600آی مزایده پیکان در مشهد خرید و فروش پیکان در مشهد

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.