}


مزایده خودرو سواری پیکان 1600آی(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195721
استان برگزاری: مشهد
قیمت : 8,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/12/02
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده خودرو سواری پیکان 1600آی - وضعیت ظاهری و فنی خودرو فاقد سوئیچ و دربها توسط نیروی انتظامی پلمپ گردیدیه است و اطاق بدنه دارای خوردگی سرتا سر بدنه اتاق -گلگیر جلو راست سقف-دربها جلو وعقب چپ و داشبورد دارای ترک خوردگی و صندلی و تودوزی مندرس و موتور به علت نبودن سوئیچ و پلمپ درب موتور امکان روشن کردن مقدور نشد و تایرها مستهلک و درجه 30درصد و خطر عقب راست به سپر جلو آینه بغل چپ دارای خوردگی.در صورت برابری مشخصات بازدید با سوابق شماره گذاری و سالم بودن ارکان اصلی و تکمیل بودن مدارک و اسناد و نبودن منعی دو خرید و فروش و واگذاری حقیقی و حقوقی و نبودن در رهن با دارا بودن حداقل چهار ماه اعتبار بیمه نامه و بدون احتساب هزینه پارکینگ و دیون ارزش خودرو 80/000/000ریال معادل هشت میلیون تومان ارزیابی گردیده اس..............................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودرو پژو 206 رنگ : سفید مدل : 88

مزایده خودرو پرایدGTXI بشماره انتظامی ایران 74-531 ه 52 -رنگ سفید شیری - مدل1382

مزایده خودرو تویوتا لندکروز تیپ GX4500 مدل 2001 به شماره انتظامی 82و133-36

مزایده خودرو پراید 141 مدل 1387 به شماره انتظامی 42ق852-42

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.