مزایده پراید تیپ جی تی ایکس مدل 1376رنگ سفید(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 195718
استان برگزاری : اصفهان
قیمت : 20,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/11/30
مهلت شرکت تا : 1399/12/20
مزایده پراید تیپ جی تی ایکس مدل 1376رنگ سفید -كارشناس رسمي دادگستری خودروی مذکور با توجه به وضعیت ظاهری اتاق و بدنه سالم و جلویش تصادفی لاستیک 40% شیشه سالم صندلی و جلو داشبورد و آیینه ها و زاپاس و برف پاکن دارد . متعلق به رضا شريفي به شماره ملی: 1287049621 که ب..................
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.