مزایده یک دستگاه خودرو وانت نيسان 2400 مدل 84 در تهران (سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 195715
استان برگزاری : تهران
قیمت : 35,000,000 تومان
تصویر2
تاریخ انتشار : 1399/11/30
مهلت شرکت تا : 1399/12/13
یک دستگاه خودرو وانت نيسان 2400 مدل 84 در تهران -سپر جلو عقب زنگ زده بود گلگير جلو راست و چپ و درب موتور زنگ زده بود گوشه گلگير عقب راست زدگي داشت شيشه جلو ترک داشت لاستيک هاي جلو و عقب خوب بود بدنه راست خط کشيدگي دارد سرسيلندر موتور کلا باز شده است و قطعات اطراف موتور و باطري نداشت بيمه شخص ثالث مشخص نيست تزئينات داخلي و جلو داشبورد در حد مدل ميباشد. كه طبق نظر كارشناس رسمي به مبلغ سيصدو پنجاه ميليون ریال ارزيابي شده که از ساعت 9 صبح الي 12 ظهرروز چهارشنبه مورخ سيزدهم اسفند ماه سال یکهزار و سیصد و نودو نه در محل خودرو توقیف شده به آدرس استان تهران ....ريق مزايده به ..................
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.