مزایده لوگان ال نود نوک مدادي متاليک(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

تصویر

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195706
استان برگزاری: لرستان
قیمت : 100,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/11/30
مهلت شرکت در مزایده : 1399/12/17
شرح آگهی مزایده:

مزایده لوگان ال نود نوک مدادي متاليک-
طبق نظر كارشناس رسمي به مبلغ 1000000000ريال(یک میلیارد ريال ) ارزيابي شده، از ساعت 9 الي 12 مورخ 1399/12/17(هفدهم اسفند ماه یکهزار وسیصد ونود ونه )روزیکشنبه در
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

آگهی های مشابه

مزایده خودروی يك دستگاه اتومبيل پراید با رنگ نقره اي ، مدل 1391،
مزایده خودرو یک دستگاه سمند EF7 رنگ : سفید مدل : 94
مزایده خودروی پراید رنگ : سفید مدل : 84
مزایده خودروی پراید مدل 1386 به شماره انتظامی 418 د 82 ایران 41