• car

توضیحات

مزایده لوگان ال نود نوک مدادي متاليک-
طبق نظر كارشناس رسمي به مبلغ 1000000000ريال(یک میلیارد ريال ) ارزيابي شده، از ساعت 9 الي 12 مورخ 1399/12/17(هفدهم اسفند ماه یکهزار وسیصد ونود ونه )روزیکشنبه در

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

195706

استان برگزاری

لرستان

قیمت :

100,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه