}


مزایده لوگان ال نود نوک مدادي متاليک(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195706
استان برگزاری: لرستان
قیمت : 100,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/11/30
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:

مزایده لوگان ال نود نوک مدادي متاليک-
طبق نظر كارشناس رسمي به مبلغ 1000000000ريال(یک میلیارد ريال ) ارزيابي شده، از ساعت 9 الي 12 مورخ 1399/12/17(هفدهم اسفند ماه یکهزار وسیصد ونود ونه )روزیکشنبه در
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودرو پراید مدل : 83 در استان لرستان

مزایده خودرو تندر90 مدل 1395

مزایده خودرو پژو206 مدل 1393

مزایده خودرو پراید مدل : اعلام نشده

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.