}


مزایده ساختمان سه طبقه به مساحت 250 متر مربع(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195697
استان برگزاری: شيراز
قیمت : 4,500,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/11/29
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده ساختمان سه طبقه به مساحت 250 متر مربع - ساختمان سه طبقه با نمای آجر و بصورت دوبر شامل سه واحد مسکونی است عرصه مطابق با تصویر سند ابرازی 250متر مربع و اعیانی مطابق تصویر گواهی پایانکار ابرازی دارای 21مترمربع پیلوت و150مترمربع زیربنا در طبقه اول و 150متر مربع زیربنا در طبقه دوم و مجموعا 25مترمربع بالکن روبسته و روباز و 12متر مربع سرپله می باشد قدمت اعیانی در حدود25 سال بوده و مساحت موجود زیر زمین بیش از 100مترمربع مربوط به اضافه بنا پس از اخذ پایانکار است و ششدانگ به مبلغ چهل و پنج میلیارد ریال و سهم الارث مدیون به مبلغ هشت میلیاردو هفتصدو پنجاه میلیون ریال ارزیابی گردیده مزایده سهام مذکور از مبلغ هشت میلیاردو هفتصدو پنجاه میلیون ریال در روز دوشنبه تاریخ99/12/18.............................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودروی پراید رنگ : سفید مدل : 90مرودشت

مزایده خودروی پژو 405 ای ال ایکس - UVCNG

مزایده موتورسيکلت آزما به شماره انتظامي 32256 - 689 ، مشکی رنگ، مدل 1390

مزایده پراید 131سفیدرنگ بنزین سوز مدل 1392

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.