مزایده ساختمان سه طبقه به مساحت 250 متر مربع(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

تصویر

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195697
استان برگزاری: شيراز
قیمت : 4,500,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/11/29
مهلت شرکت در مزایده : 1399/12/18
شرح آگهی مزایده:
مزایده ساختمان سه طبقه به مساحت 250 متر مربع - ساختمان سه طبقه با نمای آجر و بصورت دوبر شامل سه واحد مسکونی است عرصه مطابق با تصویر سند ابرازی 250متر مربع و اعیانی مطابق تصویر گواهی پایانکار ابرازی دارای 21مترمربع پیلوت و150مترمربع زیربنا در طبقه اول و 150متر مربع زیربنا در طبقه دوم و مجموعا 25مترمربع بالکن روبسته و روباز و 12متر مربع سرپله می باشد قدمت اعیانی در حدود25 سال بوده و مساحت موجود زیر زمین بیش از 100مترمربع مربوط به اضافه بنا پس از اخذ پایانکار است و ششدانگ به مبلغ چهل و پنج میلیارد ریال و سهم الارث مدیون به مبلغ هشت میلیاردو هفتصدو پنجاه میلیون ریال ارزیابی گردیده مزایده سهام مذکور از مبلغ هشت میلیاردو هفتصدو پنجاه میلیون ریال در روز دوشنبه تاریخ99/12/18.............................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

آگهی های مشابه

مزایده خودروی چانگان CS35 اتومات رنگ : سفید مدل : 96 فول
مزایده خودروی دنا رنگ : سفید مدل : 94
مزایده خودروی زانتیا رنگ : نوک مدادی مدل : 86
مزایده خودروی پژو پارس TU5 رنگ : سفید مدل : 97