}


مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 174/80 متر مربع (سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)


مزایده  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 174/80 متر مربع (سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)
Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195694
استان برگزاری: کرمانشاه
قیمت : 480,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/11/29
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 174/80 متر مربع -گزارش کارشناس رسمی ملک در حال حاضر بصورت یک باب خانه مسکونی خشتی و تیرچوب مخروبه واقع در کوچه 2 متری است که مجموعاً به مبلغ4/750/000/000ریال (چهارمیلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ريال) ارزیابی گردیده که مقرر است در قبال مبلغ1/482/413/059ريال اصل و بهره طلب و مبلغ74/120/653ریال نیمعشر دولتی، در روز یکشنبه 99/12/24 در ادار..............................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

لیفان 620 رنگ : سفید مدل : 90

خودرو BYD NEW F3 رنگ : سفید مدل : 97

مزایده بانک صادرات خودرو پژو پارس خاکستری رنگ مدل 1391

وانت زامیاد رنگ : آبی مدل : 97

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.