• car

توضیحات

ششدانگ یک باب خانه به مساحت 174/80 متر مربع -گزارش کارشناس رسمی ملک در حال حاضر بصورت یک باب خانه مسکونی خشتی و تیرچوب مخروبه واقع در کوچه 2 متری است که مجموعاً به مبلغ4/750/000/000ریال (چهارمیلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ريال) ارزیابی گردیده که مقرر است در قبال مبلغ1/482/413/059ريال اصل و بهره طلب و مبلغ74/120/653ریال نیمعشر دولتی، در روز یکشنبه 99/12/24 در ادار..............................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

195694

استان برگزاری

کرمانشاه

قیمت :

480,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه