}


مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 174/80 متر مربع (سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195694
استان برگزاری: کرمانشاه
قیمت : 480,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/11/29
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 174/80 متر مربع -گزارش کارشناس رسمی ملک در حال حاضر بصورت یک باب خانه مسکونی خشتی و تیرچوب مخروبه واقع در کوچه 2 متری است که مجموعاً به مبلغ4/750/000/000ریال (چهارمیلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ريال) ارزیابی گردیده که مقرر است در قبال مبلغ1/482/413/059ريال اصل و بهره طلب و مبلغ74/120/653ریال نیمعشر دولتی، در روز یکشنبه 99/12/24 در ادار..............................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده تراکتور مدل 1380 رنگ قرمرز روغنی نوع سوخت گازوئیل

مزایده سایپا 131 اس ال رنگ سفید تک سوز مدل 1390

مزایده خودروی پراید سایپا 132 مدل 1392 رنگ سفید روغنی

مزایده پراید جی.ال.ایکس آی،سفید رنگ مدل 1388 در کرمانشاه

برچسب ها: مزایده یک باب خانه در کنگاور کرمانشاه فروش یک باب خانه در کنگاور

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.