• car

توضیحات

مزایدهخودرو سواري پژو 206 هاچ بک تیپ tu3 به رنگ سفید روغنی مدل 96 -تبریز
کارشناس رسمي دادگستری بدنه خودرو سالم و عاج لاستیک در حدود 80 درصد میباشد و خودرو تا تاريخ 97/09/30 داراي بيمه نامه شخص ثالث بشماره1398/6/119/30450/172 نزد شرکت بيمه ایران مي باشد و ششدانگ خودرو باوضعيت موصوف طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري به مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون ریال ارزيابي گرديده و پس از ابلاغ ارزیابی و قطعیت آن اینک درقبال قسمتی از طلب وحق الاجراي متعلقه باستناد ماده 126 آئین نامه اجرا و 129 مواد فصل مزایده آئین نامه اجرا از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ ................................................................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

195631

استان برگزاری

تبریز

قیمت :

160,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه