}


مزایده خودرو سواري پژو 206 هاچ بک تیپ tu3 به رنگ سفید روغنی مدل 96 -تبریز(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)


مزایده خودرو سواري پژو 206 هاچ بک تیپ tu3 به رنگ سفید روغنی مدل 96 -تبریز(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)
Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195631
استان برگزاری: تبریز
قیمت : 160,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/11/25
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایدهخودرو سواري پژو 206 هاچ بک تیپ tu3 به رنگ سفید روغنی مدل 96 -تبریز
کارشناس رسمي دادگستری بدنه خودرو سالم و عاج لاستیک در حدود 80 درصد میباشد و خودرو تا تاريخ 97/09/30 داراي بيمه نامه شخص ثالث بشماره1398/6/119/30450/172 نزد شرکت بيمه ایران مي باشد و ششدانگ خودرو باوضعيت موصوف طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري به مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون ریال ارزيابي گرديده و پس از ابلاغ ارزیابی و قطعیت آن اینک درقبال قسمتی از طلب وحق الاجراي متعلقه باستناد ماده 126 آئین نامه اجرا و 129 مواد فصل مزایده آئین نامه اجرا از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ ................................................................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

پژو پارس رنگ : کرم مدل : 83 در شهر میانه

مزایده دو دستگاه سمند مدل 83 پراید مدل 81

پژو 206 رنگ : خاکستری مدل : 90

حراج بیش از 1400 دستگاه انواع موتور سیکلت و خودرو (10 خرداد 1402) به صورت مزایده ای

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.