مزایده اتومبيل سواری پژو 405 GLX مدل 83رنگ کرم بژ متالیک مت(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 195610
استان برگزاری : سمنان
قیمت : 32,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/11/23
مهلت شرکت تا : 1399/12/19
مزایده اتومبيل سواری پژو 405 GLX مدل 83رنگ کرم بژ متالیک-تاق بدنه رنگ در حد مدل آثار قبلی و موضعی دارد و در حال حاضر نیز رنگ خودرو در اکثر قسمتها در اثر تابش و حرارت آفتاب دچار تخریب و سوختگی و آثار آن نمایان که نیاز به مرمت دارد و وضعیت تایرها در قسمت جلو حدود هشتاد درصد و قسمت عقب حدود پنجاه درصد دارای آج ، وضعیت موتور در حد مدل و کارکرده و روشن و دستگاه انتقال نیرو کارکرده در حد مدل ، دارای بیمه نامه ثالث معتبر تا تاریخ 1399/11/15 بهمراه تخفیف های مربوطه كه طبق نظر كارشناس رسمي به مبلغ پایه مزایده 320/000/000 ريال ارزيابي شد..........
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.