• car

توضیحات

مزایده هاچ بک سیستم تیپ سایپاSE111 مدل1393به رنگ سفیدروغنی -طبق نظر كارشناس رسمي به مبلغ هفتصدو پنجاه میلیون ريال ارزيابي شده و وضعیت اتومبیل مذکور در زمان بازدید بشرح ذیل می باشد: شاسی جلو چپ شاسی کشی شده وسایر نقاط بدنه بدون خوردگی ولاستیکها در حد هفتاد درصد و ... ، اتومبیل مذکور دارای بیمه می باشد، اتومبیل فوق الذکر از ساعت 9 الي 12 روز یک شنبه مورخ 1399/12/10 در واحد...............................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

195574

استان برگزاری

تهران

قیمت :

75,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه