مزایده هاچ بک سیستم تیپ سایپاSE111 مدل1393به رنگ سفیدروغنی(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195574
استان برگزاری: تهران
قیمت : 75,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/11/21
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده هاچ بک سیستم تیپ سایپاSE111 مدل1393به رنگ سفیدروغنی -طبق نظر كارشناس رسمي به مبلغ هفتصدو پنجاه میلیون ريال ارزيابي شده و وضعیت اتومبیل مذکور در زمان بازدید بشرح ذیل می باشد: شاسی جلو چپ شاسی کشی شده وسایر نقاط بدنه بدون خوردگی ولاستیکها در حد هفتاد درصد و ... ، اتومبیل مذکور دارای بیمه می باشد، اتومبیل فوق الذکر از ساعت 9 الي 12 روز یک شنبه مورخ 1399/12/10 در واحد...............................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده سه خودرو مزدا 3 ، مگان 90 و 89
مزایده خودرو تعداد 13دستگاه خودرو سواری کار کرده
مزایده سایپا تیپ :SHAHIN مدل 1400 رنگ سفید
مزایده خودرو سایپا 131 مدل 1391 نقره ای متالیک

برچسب ها: هاچ بک سیستم تیپ سایپاSE111 مزایده سایپا 111 مدل 93

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.