مزایده خودرو سواري پرايد تيپ صبا (جي تي ايکس) به رنگ اصلي سبز متالیک 82(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195559
استان برگزاری: تبریز
قیمت : 24,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/11/20
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده خودرو سواري پرايد تيپ صبا (جي تي ايکس) به رنگ اصلي سبز متالیک 82 -وتايرهاي جلو 60 درصد سالم و تایرهای عقب مستعمل و اثر برخورد روي درب موتور مشاهده شد و خودرو تا مورخه 99/10/03 داراي بيمه نامه شخص ثالث بشماره 1398/119/34317/639 نزد شرکت بيمه ايران مي باشد و ششدانگ خودرو باوضعيت موصوف طبق نظریه کارشناس رسمي دادگستری به مبلغ دويست و چهل ميليون ریال ارزيابي گرديده است........................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودرو وانت نیسان به شماره انتظامی 352 د 41 ایران 35
مزایده خودرو ی پرايد جي تي ايکس آي مدل 1389 رنگ سفید روغنی
مزایده خودروی پژو 207 هاچ بک پانوراما دنده اتوماتیک سقف شیشه ای به رنگ سفید مدل 99
مزایده خودرو پژو 405 دوگانه سوز مدل 1389 به رنگ نقره ای

برچسب ها: مزایده پرايد تيپ صبا 82 پرايد تيپ صبا مزایده ای 82 خرید پراید رنگ اصلي سبز متالیک

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.