• car

توضیحات

مزایده خودرو سواري پرايد تيپ صبا (جي تي ايکس) به رنگ اصلي سبز متالیک 82 -وتايرهاي جلو 60 درصد سالم و تایرهای عقب مستعمل و اثر برخورد روي درب موتور مشاهده شد و خودرو تا مورخه 99/10/03 داراي بيمه نامه شخص ثالث بشماره 1398/119/34317/639 نزد شرکت بيمه ايران مي باشد و ششدانگ خودرو باوضعيت موصوف طبق نظریه کارشناس رسمي دادگستری به مبلغ دويست و چهل ميليون ریال ارزيابي گرديده است........................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

195559

استان برگزاری

تبریز

قیمت :

24,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه