مزایده موتورسیکلت وگو - تیپ نیرو موتور آسیا 110CC رنگ قرمز - مدل 95(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

تصویر

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195520
استان برگزاری: قم
قیمت : 23,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/11/19
مهلت شرکت در مزایده : 1399/12/06
شرح آگهی مزایده:
مزایده موتورسیکلت وگو - تیپ نیرو موتور آسیا 110CC رنگ قرمز - مدل 95 -مزايده خودروی مذکور از ساعت 9 صبح الي 12 ظهر روز چهارشنبه 1399/12/06 در قم..................... اداره ثبت اسناد واملاك بخش يك قم - اداره اجراي ا.. مزايده خودرو مذکور از مبلغ پايه 230/000/000 ریال ( دویست و سی میلیون ریال ) ش..................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

آگهی های مشابه

مزایده پژو 207-I - TU5 بشماره انتظامی 524 ن 97 ایران 16
مزایده پژو 206 رنگ : نقره ای مدل : 93
وانت پیکان رنگ : سفید مدل : 93
مزایده خودروی پژو 206 TU5 رنگ : سفید مدل : 97 زیر قیمت بازار