مزایده خودرو سواری رانا مدل 93رنگ سفید(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195505
استان برگزاری: بوشهر
قیمت : 111,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/11/18
مهلت شرکت در مزایده : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده خودرو سواری رانا مدل 93رنگ سفید -.شرکت درجلسه مزایده منوط به پرداخت 10(ده)درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت وپس از اخذ شناسه واریز اعلامی وحضور خریدار ویا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است.لذا خریدارویا خریداران میتوانند تاقبل ازروز مزایده نسبت به بازدید وروئیت خودرو مورد مزایده واقع در پارکینگ.......................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده ششدانگ یک واحد ویلایی
مزایده سواری پراید 131 – مدل 1390 – رنگ سفید
مزایده 10 دستگاه خودرو سواری و تراکتور و موتور سیکلت دانشگاه آزاد
مزایده خودرو سواری سمند رنگ سفید تیپ CNG EF7

برچسب ها: سواری رانا مزایده ای خرید آنلاین سواری رانا 93

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.