• مزایده  دستگاه خودرو پژو 206 مدل 1394(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

توضیحات

مزایده از مبلغ پایه 1/520/000/000ريال معادل یکصدو پنجاه ودو میلیون تومان شروع و به هرکس خریدار باشد به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. لازم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوطه در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد........................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

195499

استان برگزاری

اصفهان

قیمت :

153,000,000 تومان
آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه