}


مزایده ششدانگ یک قطعه زمين(که بصورت خانه درآمده است)به مساحت 154 متر(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195427
استان برگزاری: همدان
قیمت : 290,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/11/14
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده ششدانگ یک قطعه زمين(که بصورت خانه درآمده است)به مساحت 154 متر -.ملک مورد ارزيابي ششدانگ عرصه و اعيان يک ونيم طبقه و کنار خرپشته و ته سازي در حياط با کاربري مسکوني و انباري که عرصه به مساحت 154مترمربع و زيربناي طبقات زيرزمين 110،همکف110،خرپشته و کنارخرپشته 20و ته سازي 2 متر مربع بوده که طبقه همکف از خيابان ابن سينا و زيرزمين هم از راه پله ورودي اصلي کوچه و هم از کوچه شهيد يکن آبادي دسترسي دارد.ساختمان داراي قدمت بيش از 25 سال ، بدون پارکينگ (حذف پارکينگ و تامين راه دسترسي مستقل براي زيرزمين با کاربري مسکوني)تامين نور طبيعي از خيابان ابن سينا................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودرو پراید به شماره پلاک ایران77 - 341 ق 87 مدل 1389رنگ سفید روغن

مزایده 4 دستگاه خودرو و ماشین آلات (تراکتور کشاورزی-پراید و ....)

مزایده خودرو پژو 207 رنگ : سفید مدل : 90

مزایده خودرو پژو 206 تیپ اس-دي-TU5

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.