• car

توضیحات

کارکرد و سال ساخت و قیمت روز به مبلغ 900/000/000 ريال نود میلیون تومان ) ارزيابي شده، از ساعت 9 الي 12روز یکشنبه مورخ1399/12/03 در محل اداره ثبت اسناد و...........واحد اجرا از طريق مزايده به فروش مي رسد. شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت 10 ( ده ) درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت/..............................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

195424

استان برگزاری

تهران

قیمت :

90,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه