• car

توضیحات

سايپا ساينا سواری رنگ سفيد روغني - شماره شاسی 807940 و شماره موتور 8706960 چهارچرخ دو محور و چهار سیلندر و نوع سوخت بنزین و ظرفیت آن پنج نفر . وضعیت ظاهری و فنی خودرو : بدنه خودرو سالم و فاقد سابقه تصادف مي باشد . لازم به ذکر است جهت شرکت در مزایده به دلیل سیستم بانک مرکزی جهت تایید وجوه واریزی میزا....................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

195421

استان برگزاری

تهران

قیمت :

85,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه