مزایده پراید جی تی ایکس آی مدل 1386 نقره ای رنگ(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 195418
استان برگزاری : تهران
قیمت : 40,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/11/13
مهلت شرکت تا : 1399/11/29
مزایده پراید جی تی ایکس آی مدل 1386 نقره ای رنگ -اتومبیل در زمان بازدید سپر گلگیر جلو راست و رکاب راست و درب عقب راست و روی درب عقب چپ خوردگی جزیی دارد و شیشه جلو هم شکستگی دارد (با کیلومتر کارکرد) خوانده نشد . با توجه به وضعیت ظاهری و فنی خودرو ارزش پایه درزمان بازدید به مبلغ 400/000/000 ريا....................
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.