مزایده پژو پارس به رنگ سفید روغنی مدل 1396(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 195367
استان برگزاری : خوزستان
قیمت : 158,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/11/10
مهلت شرکت تا : 1399/11/26
مزایده پژو پارس به رنگ سفید روغنی مدل 1396 -طبق نظر كارشناس رسمي به مبلغ 1/570/000/000 ريال ارزيابي شده، از ساعت 9 الي 12 یکشنبه مورخ 1399/11/26درمحل توقیف خودرو (پارکینگ ......اندیمشک) از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ 1/570/000/000 ریال..........................................
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.