}


مزایده ششدانگ یک دستگاه سواری پراید 85 نقره اي متاليک(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195337
استان برگزاری: همدان
قیمت : 33,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/11/09
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
ششدانگ یک دستگاه سواری پراید 85 -رنگ نقره اي متاليک که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مورخ 1399/09/2 خودرو دور رنگ و گلگير جلو سمت راست.................و بدنه آن داراي خط و خش مي باشد و داراي لاستيکهاي چهل درصد است و چون مدتي در پارکينگ توقيف بوده باطري آن از کار افتاده و خودرو روشن نشد و بيمه نيز مشاهده نگرديد و به مبلغ 320/000/000ریال ( سيصدو بيست میلیون ریال) ارزیابی گردیده و در پارگینگ.....................................................................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودرو پژو 206 تیپ اس-دي-TU5

مزایده خودروی پراید تیپ جی ال ایک ای مدل 1385 شمسی

مزایده خودروی پراید رنگ : نقره ای مدل : 81

مزایده خودروی سمند رنگ : بژ مدل : 82

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.