• مزایده ششدانگ یک دستگاه سواری پراید 85 نقره اي متاليک(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

توضیحات

ششدانگ یک دستگاه سواری پراید 85 -رنگ نقره اي متاليک که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مورخ 1399/09/2 خودرو دور رنگ و گلگير جلو سمت راست.................و بدنه آن داراي خط و خش مي باشد و داراي لاستيکهاي چهل درصد است و چون مدتي در پارکينگ توقيف بوده باطري آن از کار افتاده و خودرو روشن نشد و بيمه نيز مشاهده نگرديد و به مبلغ 320/000/000ریال ( سيصدو بيست میلیون ریال) ارزیابی گردیده و در پارگینگ.....................................................................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

195337

استان برگزاری

همدان

قیمت :

33,000,000 تومان
آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه