• car

توضیحات

اتومبيل سواری سایپا 141 (سوخت دو گانه)مدل 88 طبق نظر كارشناس رسمي به مبلغ چهارصدو هشتاد میلیون ریال ارزيابي شده، از ساعت 9 الي 12 روز سه شنبه مورخ 1399/11/28 در شعبه اجرای ثبت مرند از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ چهارصدو هشتاد میلیون ریال ریال.........................................................................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

195331

استان برگزاری

تبریز

قیمت :

48,500,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه