}


مزایده اتومبيل سواری سایپا 141 (سوخت دو گانه)مدل 88(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195331
استان برگزاری: تبریز
قیمت : 48,500,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/11/09
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
اتومبيل سواری سایپا 141 (سوخت دو گانه)مدل 88 طبق نظر كارشناس رسمي به مبلغ چهارصدو هشتاد میلیون ریال ارزيابي شده، از ساعت 9 الي 12 روز سه شنبه مورخ 1399/11/28 در شعبه اجرای ثبت مرند از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ چهارصدو هشتاد میلیون ریال ریال.........................................................................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده فروش 2 دستگاه خودرو ......مرحله دوم

مزایده خودرو پژو تیپ 206SD-TU5 به رنگ سفید مدل 1395

مزایده یک دستگاه جیپ مدل : 61

مزایده خودرو یک دستگاه پراید مدل : 85

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.